SANI LIVING
IN THE CITY

באמצעות צוות אינטגרלי מקצועי
ובזכות ניסיון עתיר שנים, ממשיכה החברה
ליזום ולייצר פרויקטים באזורי הביקוש
במרכז הארץ

SANI הינה חברה יזמית הפועלת בענף הנדל"ן מאז 2007, ומתמחה ביזמות למגורים במרכזים אורבניים, הן במרחב המקומי והן במרחב הגלובלי, לרבות בתחום ההתחדשות העירונית. החברה, וחברות בשליטתה עוסקות בפרויקטים של יזמות בנייה על כל גווניה, לרבות רכישת קרקעות, תמ"א 38, עסקאות קומבינציה, וניהול קבוצות רכישה.