בן יהודה 44 תל אביב

פרויקט הריסת מבנה קיים ובניית בניין חדש הכולל 10 יח"ד וקומת מסחר. אוכלס במלואו לפני כ- 5 שנים