התנופה 7 פתח תקווה

התנופה 7 פתח תקווה

בניין משרדים בהיקף של 44,161 מ"ר- מאוכלס.
חברה בשליטתנו שותפה בפרויקט זה יחד עם מגדל חברה לביטוח.