מאיר יערי 20

פרויקט בנייה חדשה המכיל 52
יח"ד , בשיתוף עם פרשקובסקי – קבלן מבצע