מל"ן 24 כרם התימנים

מל"ן 24 כרם התימנים

הפרויקט כלל הריסת מבנה קיים ובניית בניין חדש הכולל 10 יח"ד וקומת מסחר. הבנייה הסתיימה.