משה לוי 11 ראשון לציון

בניין משרדים ומסחר בהיקף של כ- 30,000