רבן גמליאל 3

תקציר

רבן גמליאל 3 בתל אביב, בניין בוטיק הכולל 4 יח"ד עם 3 דופלקסים

בוצע בליווי בנקאי סגור של בנק לאומי
כל הדירות נמכרו – אוכלס בשנת 2018